Home

NIEUW

Bevindingen BOR (Bed Op Recept) onderzoek online. Onderzoek is uitgevoerd i.o.v. de cliëntenraden van GGZ Rivierduinen. Zie BOR-rapport en persbericht

EEVAA in 't kort..

  • onderzoek vanuit visie van cliënt, zorgvrager
  • streetlevel research
  • moeilijk bereikbare doelgroepen
  • cliëntenperspectief
  • beleidsonderzoek
  • zorgthema's (GGZ, verslavingszorg, MO, OGGZ, vrouwenopvang, VV&T sector, ...)
  • flexibele schil aan expertise
  • onderzoek fundeert beleid